Webbased video interview software

Wat het cv niet kan zeggen...
        
   Online interview

Minder tijd
In onze snelle en complexe wereld is er steeds minder tijd voor persoonlijk contact terwijl de behoefte daaraan onverminderd groot is. Persoonlijk contact is echter gebonden aan gelijktijdigheid en daarmee aan onze overvolle agenda. Wij bieden technologie om wel interactie te hebben maar niet tijd- en plaatsgebonden.

Probeer het direct!
Test Clooks

We kunnen u laten ervaren wat een video-interview is. Daarvoor is er voor u een mogelijkheid om zelf een kort video interview te doen. We starten met een aantal schriftelijke vragen. Hierna volgt het video-interview. Nadat u het video-interview heeft goedgekeurd ontvangt u een link op het door u opgegegeven mailadres.

Test Clooks!

Communiceren

Communiceren met de nieuwe generatie werknemers wordt steeds belangrijker. Talentvolle werknemers worden schaars en juist daarom wilt u graag laten zien dat u een aantrekkelijke werkgever bent. Potentiële kandidaten willen graag meer weten over waar ze kunnen werken, wat daar interessant aan is en vooral met wie ze de klus moeten klaren.

Vraag een demo

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.clooks.com (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. Informatie en communicatie

Clooks besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

Clooks is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Clooks niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

Clooks garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

Clooks is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Clooks of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Clooks, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

3. Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Clooks geen zeggenschap. Clooks accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen op dit adres: info@clooks.com

Clooks voor de zorg

Door de inzet van Clooks lijkt het niet langer nodig dat patiënten meerdere malen per jaar een arts bezoeken.

Lees meer

Clooks voor Recruitment

Tijdens de voorselectie al een goede indruk krijgen van de persoonlijkheid van kandidaten?

Lees meer

Wij voegen persoonlijkheid toe aan interactie die niet tijd en plaats afhankelijk is.
Contact